Livssyklusen


De forskjellige fasene i livet inneholder alle et mangfold av opplevelser. Som nyfødte ligger det en hel verden der fremme og venter på en. En verden som de små med iver og lyst møter etter hvert som de vokser opp. I oppveksten er familien barnas trygge havn til de i tenårene begynner å løsrive seg fra foreldrene med ønske om å stå på egne ben. For så å begynne å studere og stifte egen familie, før de som middelaldrene opplever gleden ved å få barnebarn. 

Fasene i livet kan være veldig forskjellige med det til felles at man modnes mer og mer underveis. Modningen skjer etter hvert som man erfarer livet og opplever motgang og medgang. Mens nye opplevelser venter, forblir også noe som før. Man fortsetter å være den samme innvendig. Gleden over livet og evnen til å begeistres endrer seg ikke, heller ikke humoren. Sinnet forblir det samme, like ungt og friskt. Som eldre opplever man derfor ofte seg selv som yngre enn det årene tilsier. Alder blir noe menneskeskapt som ikke harmonerer med sinnet.

Livsfasene kan som nevnt, inneholde mange opplevelser. I artiklene som følger kan du lese om noen av dem.


Nøkkelord; Livssyklusen - barn - ungdom - voksne og eldre

 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season