Når man blir eldre

Alderdommen oppleves forskjellig fra person til person. Mens noen holder seg friske og nyter livet til fjells eller i et solfylt klima i syden, opplever andre at kroppen svekkes og begrenser livsutfoldelsen deres. Der noen er heldige og beholder sinnet sitt klart, begynner andre å glemme og kan ikke huske hvem de fikk blomsterbuketten på stuebordet sitt fra, dagen før.

Vårt første møte med eldre mennesker får vi ofte med besteforeldrene våre. Men den virkelige kontakten med alderdommen får vi først når våre egne foreldrene blir gamle. Da opplever vi aldringen på nært hold.

Det er alltid godt å se glade og friske eldre som nyter pensjonisttilværelsen slik de drømte om som yngre. På den annen side er det imponerende å se hvor mange av de som blir skrøpelige og dårlige til bens som også beholder humøret og livsgnisten sin, selv om drømmene deres ikke lenger kan realiseres.

I artiklene som følger, kan du lese om noen av de fysiologiske forandringene som skjer i kroppen etter hvert som man blir eldre. Endringer som man kan oppleve i større eller mindre grad, som for eksempel at lukte-og smaksansen avtar. Men også hvordan vi selv kan påvirke utviklingen i positiv retningen.

 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season