Depresjon

Symptomer på depresjon kan være at du føler deg:

- slapp og trett
- trist og nedstemt
- har vanskelig for å konsentrere deg og huske
- mister interessen og gleden
- trekker deg bort fra familie og venner
- vil være alene
- ser ingen mening med livet
- og føler deg lite verd.

Nøkkelord; Depresjon

 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season