Selvutvikling

Å bli kjent med seg selv, er noe av det mest verdifulle man kan gjøre i livet. Det innebærer at man i en periode, regelmessig setter av tid og søker innover.
Fra tidligere å ha all oppmerksomheten vendt mot ytre ting, som studier, arbeid, matinnkjøp, venner og trening, vender man oppmerksomheten innover og blir kjent med følelsene sine og den man er. De fleste tror at de kjenner seg selv godt. På overflaten gjør vi det, vi vet alle når vi er glade og triste. Men inni oss bærer vi på innlærte mønstre som omgivelsene våre har lært oss, som ikke er oss selv. De er det godt å løse opp. Selvbildet vårt har på samme vis blitt dannet ut fra andres meninger om oss og kan for mange heves betydelig. Selvutvikling vil for de fleste også innebære at man bearbeider og gir slipp på vonde ting som man har opplevd tidligere i livet. 

Fordelene er mange ved å sette av tid til seg selv. Ved siden av å se livet ditt klarere, vil du bli tryggere og gladere og få bedre selvfølelse. Og et godt ståsted inni deg. I tillegg vil du oppleve en ro og fred som du tidligere ikke har følt. Samt en visshet om hva du videre skal bruke livet ditt til. Det kan vise seg å være noe helt annet enn det du holder på med nå. Selvutvikling gjør at man ofte får en dypere livsinnsikt som frembringer et ønske om å hjelpe andre. Ting som tidligere engasjerte deg kan med ett føles overfladisk og lite givende. Ved endringer i livet ditt, vil du også ha en trygghet i deg selv som gjør at du lettere vil kunne omstille deg til nye situasjoner. Det kan i det hele komme mye spennende ut av å bli kjent med seg selv.

Nøkkelord; Selvutvikling

 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season