Å møte barn
Forholdet mellom barn og foreldre kan være veldig fint. Jo mer kjærlighet og omsorg foreldrene gir til den lille, jo mer livsglede vil barnet fylles med. Samspillet har alt å si for barnets utvikling og vekst. Se bare hvordan et barn, som en liten gutt, i løpet av et øyeblikk fylles av stolthet og glede ved farens rosende ord. Hvordan den lille stråler og formelig vokser der han står, når han hører ordene om hvor flink og fin han er. Opplevelsen er alltid like varmende å se. Gode og oppløftende ord betyr så uendelig mye når man er liten. På samme vis som foreldre ved kritikk og nedverdigende ord, i løpet av et øyeblikk kan ta all livsgleden og selvverdet fra den lille.

Barn har ingen trygg søyle i seg selv. Den er det omgivelsene deres som lager. Derfor er det så uendelig viktig hvordan man behandler barn, hvordan vi møter og snakker til dem. At vi møter dem med interesse og respekt. Alle er vi sårbare, men mest barna. Det gjør at vi som voksne må tenkte over hva vi sier, så ordene ikke lager sår hos dem. Under temaet Møte barn, kan du lese om gode måter å møte de små på og hvordan vi som voksne kan lære oss å være.
 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season