Lek

Leken er barnas verden. Fantasien deres settes snart i sving når de er ute, enten de leker for seg selv eller sammen med andre. Stunden er ikke lang før de er i gang med en morsom aktivitet, som å sykle, hoppe tau eller leke sisten. Og om vinteren gå på ski eller ake på sklibrett nedover bakken.

Leken er også et sted hvor barna kan bruke kreativiteten sin og de skapende evnene sine, og omgjøre selv en bjørkekvist til en spennende og fantastisk ting. Barn ser muligheter over alt.

På siden om Lek kan du lese om noen inne - og uteaktiviteter som barn er glad i å gjøre.

Jeg har selv arbeidet med barn som ski - og friluftsinstruktør.
 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season