Livsopplevelser

Noen mennesker er født glade og tenker alltid positivt om livet og fremtiden sin. Det gjør at de ofte får et lyst og godt liv. Ved å formidle gleden de føler; le mot omgivelsene og gi av det sprudlende overskuddet sitt, får de mye positiv respons igjen. Livet er slik at det vi sender ut får vi tilbake. 

Etter hvert som man blir eldre, vil man også erfare at det man drømmer om blir realisert. At vi selv er med på å skape livene våre. Ved å rette oppmerksom - heten mot det vi ønsker, vil drømmene gå i oppfyllelse. Dagen man ser det, blir man også mer bevisst på tankene sine og fordelen ved å velge de positive og gode.

Fra å oppleve glede i livet, kan man en dag med ett fylles av den dypeste sorg. Hvor gjerne vi ønsker, bringer livet oss også sorg og smerte. Men sorgen er ikke bare trist. Om vi bearbeider den, kan den óg gi oss ny innsikt og vekst. Livet innebærer både glede og savn, og det beste er om vi klarer å ta imot dem begge.
 
            Butterfly Season | Livet | Sinnet | Ernæring | Barn | Dyr | Naturen
SØK Butterfly Season